Als u regelmatig met de Exchange-mappen van iemand anders werkt, wilt u het Exchange-postvak van de ander wellicht aan uw Outlook-profiel toevoegen. Het postvak van de ander wordt dan automatisch geopend wanneer u Outlook opent. Het andere postvak wordt in het mappenvenster onder uw Exchange-postvakmappen weergegeven.

Opmerking:  De persoon die het postvak deelt, moet aan u de machtiging Map weergeven verlenen voor de hoofdmap van het Exchange-postvak.

Als gedelegeerde gaat u in Outlook als volgt te werk:

  1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

  1. Klik in de lijst op het tabblad E-mail op het gewenste Exchange-accounttype, klik op Wijzigen en vervolgens op Meer instellingen.

Klik op het tabblad Geavanceerd onder De volgende extra postvakken openen op Toevoegen en typ de naam van het postvak van de persoon van wie u het postvak aan uw gebruikersprofiel wilt toevoegen. Als u niet weet wat de naam van het postvak is, vraagt u dit aan de persoon die u machtigingen voor gedelegeerdentoegang heeft verleend.