Lesgroep maken

Lesgroepen kunt u aanmaken via de + button.

Geef uw lesgroep een naam (vereist) en vul eventuele aanvullende informatie in.
Via maken bevestigt u de gewenste lesgroep.


Leerlingen en docenten toevoegen


In het tabblad Mensen kunt u aangeven wie er als docent verantwoordelijk is voor deze lesgroep en welke leerlingen er aan toegevoegd moeten worden.